O projekcie

Gmina Zamość i klub piłkarski STS Gryf Gmina Zamość ruszają z projektem promującym aktywność fizyczną pn. „Aktywna gmina, zdrowa gmina’’. W jego ramach do końca roku odbędzie się szereg spotkań, webinarów, wydarzeń promocyjnych oraz kampania marketingowa AkTYwni.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę aktywności i sportu dla zdrowego trybu życia, a także promowanie Gminy Zamość jako miejsca przyjaznego dla realizacji sportowych pasji. Projekt rozpocznie się już 8 listopada o godzinie 19:00 od webinaru online, który poprowadzi Dyrektor Akademii STS Gryf Gmina Zamość Sebastian Luterek. Trener gminnego klubu opowie o korzyściach ze zdrowego trybu życia i przedstawi pozytywną rolę aktywności w lokalnych społecznościach. Projekt zakłada także szeroko zakrojoną kampanię informacyjną docierającą do mieszkańców, szczególnie młodzieży, mediów a także kampanię marketingową online i offline pn. AkTYwni.

O wartości projektu mówi prezes STS Gryf Gmina Zamość, Tomasz Bondyra: – Jednym z głównych zadań, jakie realizujemy wspólnie z Gminą Zamość jest zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do aktywności fizycznej. Robimy to m.in. przez treningi piłkarskie i udział w rozgrywkach. Cieszę się, że możemy pójść krok dalej i rozszerzyć działania, które obejmą ogół mieszkańców gminy. Gorąco zachęcam do korzystania z bogatej oferty, jaką daje nam samorząd gminy Zamość – wskazuje Bondyra. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedstawiciele Klubu STS Gryf Gmina Zamość spotkają się z młodzieżą okolicznych szkół promując sport i opowiadając o Akademii, zorganizowane zostaną wydarzenia towarzyszące, a podsumowaniem projektu będzie broszura.

Do udziału w projekcie zaproszone są kluby i organizacje sportowe z terenu Gminy Zamość, liderzy lokalnych społeczności, a także mieszkańcy szczególnie zaangażowani w popularyzację sportu oraz media.
Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdą Państwo na dedykowanej podstronie: aktywni.gryfgminazamosc.pl. oraz na grupie Facebook AkTywni . Projekt został
dofinansowany z budżetu Gminy Zamość.